Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies beginselennota volwasseneneducatie

Advies beginselennota volwasseneneducatie

Adviesnr. 1983/25 - 21 oktober 1983

Wat is de betekenis van volwasseneneducatie en permanente educatie.
Het moet gaan om individuele en maatschappelijke behoeften. Aanduiding van doelen en middelen. Er is behoefte aan richtinggevend beleid en verantwoordelijkheid van de overheid.

Download:Volledig advies (2041 kB)

Een in te stellen 'Programmeringsorgaan Beroepsgerichte Volwasseneneducatie' van de overheid en sociale partners, zou met medewerking van het educatieve veld kunnen worden belast met de programmering van volwasseneneducatie ten dienste van de sociaal-economische doelstellingen.
Op regionaal niveau kunnen dan tripartite organen worden ingesteld. Plaatselijke programmering gericht op sociaal-culturele doelstellingen is niet altijd mogelijk. Analoog aan de 'Wet erkende instellingen schriftelijk onderwijs' zou er ook een 'wet erkenning buitenschools mondeling onderwijs' moeten komen. Deze wet zou speciaal gelden voor het particuliere initiatief op dit gebied.