Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies aardgasbeleid

Advies aardgasbeleid

Adviesnr. 1983/24 - 21 oktober 1983

Het beleid is in een breed kader geplaatst.
De vraag is hoe er met aardgas moet worden omgegaan om het hoogste rendement te halen. Verder is de vraag welke invloed er is op de economische ontwikkeling.

Download:Volledig advies (1426 kB)

De raad is van mening dat de gasprijs afgestemd moet blijven op de internationale markt.
Tevens moet worden getracht de export te verhogen. Ten slotte moet de gasopbrengst niet zozeer in de consumptieve sfeer worden besteed maar moet deze dienen ter versterking van de productiviteit. Om te beginnen moet de opbrengst dienen ter versterking van de Nederlandse energiestructuur.