Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector

Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector

Adviesnr. 1983/21 - 16 september 1983

De raad neemt voor deze sector (de kwartaire sector) hetzelfde standpunt in als ten opzichte van loonvorming in het algemeen. Werkgevers en werknemers moeten in vrijheid over de arbeidsvoorwaarden kunnen onderhandelen, bijzondere omstandigheden daargelaten.

Download:Volledig advies (1675 kB)

Een deel van de raad vindt dat de overheid het recht moet hebben regels te geven voor arbeidsvoorwaarden, indien instellingen en ondernemingen direct of indirect in overwegende mate steunen op overheidssubsidies of heffingen.
Deze bevoegdheid moet wettelijk worden vastgelegd. De bewuste sector telt circa 500.000 mensen: ziekenhuizen 185.000; welzijn 130.000, voorts ziekenfondsen, bedrijfsverenigingen, NS, omroep.