Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies combinatie ouderschaps- en beroepstaken

Advies combinatie ouderschaps- en beroepstaken

Adviesnr. 1983/20 - 16 september 1983

Er worden kwesties aangeroerd als zwangerschaps- en bevallingsverlof, arbeidsbescherming van zwangere werkneemsters en ouderschapsverlof. Er moet een wettelijke basisvoorziening komen met recht op verlof of korter werken.

Download:Volledig advies (1541 kB)

Ouderlijke en beroepstaken moeten te combineren zijn.
Het blijkt echter dat in Nederland veel vrouwen na de geboorte van een kind stoppen met hun baan. Een regeling voor ouderschapsverlof en uitbreiding van kinderopvangmogelijkheid kunnen een gunstige invloed hebben op het aantal vrouwen, dat na de geboorte van een kind blijft deelnemen aan het arbeidsproces.
Een deel van de raad (ondernemersleden) vindt dat zoiets het best door de werkgevers en werknemers onderling kan worden geregeld. Een uniforme wettelijke regeling is op principiële, financiële en organisatorische gronden onjuist. Een ander deel (werknemers) denkt aan een wettelijke basis voor ouderschapsverlof, waarbij moet worden gedacht aan een periode van acht maanden, waarin voor een deel onbetaald verlof kan worden opgenomen, aansluitend aan de bevalling. Daarna mogelijkheid van deeltijdarbeid tot het kind 4 jaar is. In beide perioden zou ten minste 20 uur per week dienen te worden gewerkt.