Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies produktinformatiebeleid

Advies produktinformatiebeleid

Adviesnr. 1983/19 - 16 juni 1983

Advies over de hoofdlijnen van de in een nota over produktinformatiebeleid opgenomen voorstellen en de daarin genoemde prioritaire aandachtsvelden.

Download:Volledig advies (1205 kB)

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) is unaniem van mening is dat er een wettelijke basis moet komen voor een verplichting tot produktinformatie. Men is het niet eens over de uitwerking van die wettelijke regeling.
Een deel (consumenten, werknemers, onafhankelijke leden) verlangt een wettelijke verplichting, een ander deel (ondernemersleden) zoekt stimulering zodat het bedrijfsleven zelf de nodige regelingen gaat maken.
De wettelijke bevoegdheid moet zoveel mogelijk worden beperkt tot het, indien nodig, afdwingen van medewerking aan een algemeen toegepaste vrijwillige regeling. Volgens de commisse moet op of bij het produkt op overzichtelijke, compacte en onderling vergelijkbare wijze produktinformatie worden verstrekt over aspecten en eigenschappen, die essentieel zijn voor de aankoopbeslissing.