Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Rapport ombudsfunctie beleggingsaanbiedingen

Rapport ombudsfunctie beleggingsaanbiedingen

Adviesnr. 1983/18 - 16 juni 1983

Advies over maatregelen ter bescherming van de belegger bij een aantal beleggingsobjecten.

Download:Volledig advies (1048 kB)

Er blijkt nog een aantal malafide praktijken te heersen.
De voorzieningen die delen van het bedrijfsleven hebben getroffen om via een onpartijdige klachtenbehandeling en sancties de leden tot orde te roepen, bieden weinig soelaas, omdat niet-aangeslotenen de echte boosdoeners zijn. De bestaande wetgeving biedt evenmin een oplossing.
Wat overblijft is het publiekelijke aan de kaak stellen en een waarschuwing voor malafiden en hun praktijken.