Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies Lomé III

Advies Lomé III

Adviesnr. 1983/17 - 8 juli 1983

Mening over enkele belangrijke punten die in de onderhandelingen met de ACS-landen aan de orde zullen komen. Vooral een dialoog over het ontwikkelingsbeleid.

Download:Volledig advies (656 kB)

Uitgangspunt voor het toekennen van steun uit het Europees Ontwikkelingsfonds aan de ontwikkelingslanden moet zijn, dat tussen de EG en het betrokken ontwikkelingsland overeenstemming is over de strategie voor de bestemming van die steun.
Aandacht voor:
- Ontwikkelingshulp,
- Voedselstrategie,
- Industrie handel en vervoer,
- Investeringen,
- Financiële en technische samenwerking en
- De looptijd van de overeenkomst.