Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Adviezen premie verdeling WAO per 1 juli 1983, samenloop werkloosheidsuitkering met bepaalde andere inkomsten en afschaffing loondervingsvergoeding CVV

Adviezen premie verdeling WAO per 1 juli 1983, samenloop werkloosheidsuitkering met bepaalde andere inkomsten en afschaffing loondervingsvergoeding CVV

Adviesnr. 1983/13 - 17 mei 1983

De vraag is welk gedeelte door wie betaald moet worden, een einde te maken aan samenloop van uitkeringen en de afschaffing van loondervingsvergoedingen.

Download:Volledig advies (947 kB)

Het is, aldus de raad, alleszins redelijk om pensioen in mindering te brengen op de WW-uitkering als het totaalbedrag het vroegere loon te boven zou gaan.
Maar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag geen algemene en niet gespecificeerde bevoegdheid krijgen om van de wet afwijkende regels voor gevallen van samenloop te gaan vaststellen. Cursisten aan een Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen (CVV) ontvangen voortaan geen loondervingsvergoeding meer maar WW/WWV. De commissie noemt tal van bezwaren tegen zo'n maatregel (bijvoorbeeld voor de gehuwde vrouw, die wegens de kostwinnersregeling geen WW ontvangt).