Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies wijziging van de In- en Uitvoerwet

Advies wijziging van de In- en Uitvoerwet

Adviesnr. 1983/15 - 19 mei 1983

Aandacht voor de in het wetsontwerp voorgestelde wijzigingen. Voornamelijk beoordeling op praktische uitvoering en sociaal-economische uitwerking.

Download:Volledig advies (882 kB)

De ambtelijke controle op de naleving van de In- en Uitvoerwet kan leiden tot rechtsonzekerheid en een zwaardere belasting van het bedrijfsleven. Een dergelijke controle is uitsluitend gerechtvaardigd als er zwaarwegende economische of politieke belangen in het spel zijn. Dit ter beoordeling van de regering, nadat de raad daarover zal hebben geadviseerd.
 Op dit terrein is harmonisatie van wetgeving in EG-verband wenselijk. Controlebevoegdheden in ons land die verder gaan dan die van andere EG-staten kunnen namelijk schadelijk zijn voor de handels- en dienstverlenende functie van ons land.