Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies herziening Europees Sociaal Fonds

Advies herziening Europees Sociaal Fonds

Adviesnr. 1983/12 - 20 mei 1983

Bij de herziening gaat het om drie wijzigingen:
- vergroting van regionale invloed,
- uitbreiding steun aan zelfstandigen
- en verbetering van interne procedures.

Download:Volledig advies (449 kB)

De Nederlandse regering moet meer gebruik maken van de financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Zij moet actiever zijn en meer initiatieven ontwikkelen zodat een (voorraad)fonds ontstaat van goede Nederlandse projecten, waarvoor steun kan worden gevraagd uit het ESF. De overheid beperkt zich thans teveel tot de coördinatie en procedurele verwerking van subsidieaanvragen.
Nederland krijgt de laatste jaren een betrekkelijk klein deel van het ESF dat bovendien steeds kleiner wordt. Dat aandeel was in 1979 nog 2½% en in 1982 1,1%. Voor 1982 liet de begroting voor het ESF ruim 3.1 mld gulden zien.
In afwijking van de huidige praktijk moet het Europese arbeidsmarktbeleid aanvullend zijn aan het nationale beleid in plaats van vervangend.