Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies regeling prijsaanduiding en specificatie rekeningen verblijfsrecreatiesector

Advies regeling prijsaanduiding en specificatie rekeningen verblijfsrecreatiesector

Adviesnr. 1983/11 - 25 april 1983

Het voornemen is een voorstel voor regelingen van prijsaanduiding voor de hele sector voor te leggen. Doel is prijsdoorzichtigheid en het tegengaan van misstanden.

Download:Volledig advies (727 kB)

De commissie juicht het toe, dat de overheid de consument een beter inzicht wil laten krijgen in de prijzen in de sector van de verblijfsrecreatie. Vooraf bekend te laten maken prijzen en het specificeren van rekeningen kunnen daartoe bijdragen.
Een deel van de commissie meent echter, dat voor de wettelijke uitwerking eerst moet worden afgewacht in hoeverre de voorschriften van de Kampeerwet tot een betere positie van de consument leiden. Een ander deel steunt het voornemen een regeling te maken op grond van de Prijzenwet.
De commissie gaat akkoord met de twee voorgestelde systemen van prijsaanduiding: een all-in tarief of afzonderlijke tarieven. De prijzen moeten worden opgehangen bij de receptie van betrokken ondernemingen en jachthavens. Bovendien moeten bij eventuele invoering van verplichte prijsaanduiding in schriftelijke reclame, reisgidsen, brochures en dergelijke dezelfde voorwaarden worden gebruikt.