Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Arbeidsmarktverkenning 1983

Arbeidsmarktverkenning 1983

Adviesnr. 1983/06 - 9 februari 1983

Er wordt beknopt aandacht geschonken aan algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Nadere belichting van problemen als:
- stromen op de arbeidsmarkt,
- toegenomen arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen,
- oudere werknemers en jeugdwerkloosheid
- en de uitstroom van onderwijs naar arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (1660 kB)

Maar verwachting zal de werkloosheid groter worden.
De raad constateert een daling van technisch opgeleiden. Dit moet in een stijging worden omgebogen. Het percentage jongeren zonder specifieke beroepsopleiding moet verminderen, ook al komt daarmee het opleidingsniveau op de lange termijn boven dat van de functieniveaus te liggen. Er zijn principiële bezwaren tegen het inruilen van oudere tegen jongere arbeidskrachten.
Hiervoor moet een oplossing worden gevonden.