Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies wetgeving inkomensvorming

Advies wetgeving inkomensvorming

Adviesnr. 1983/01 - 18 februari 1983

Formulering van standpunten inzake hoofdpunten voor een raamwet op de inkomensvorming.
En globaal beeld van de situatie in omliggende landen. Verder komt in het advies aan de orde: 
- de overheid en het inkomensbeleid,
- overleg op centraal niveau,
- arbeidsvoorwaarden en vakantiebijslag.

Download:Volledig advies (1996 kB)

Er wordt een aantal redenen opgesomd waarom de overheid het proces van inkomensvorming beïnvloedt.
En wat de verantwoordelijkheid van de overheid is in dat proces. Verder is het van belang dat maatschappelijke organisaties, instellingen en ondernemingen verantwoordelijkheid dragen. Hiervoor is een geïntegreerd, alle inkomensgroepen omvattend en indicatief inkomensbeleid noodzakelijk.