Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies UNIDO-consultatiemechanisme

Advies UNIDO-consultatiemechanisme

Adviesnr. 1983/04 - 28 januari 1983

Evaluatie met enkele aanbevelingen. Er is een tamelijk negatief oordeel over consultaties. Maar door verbetering in de uitvoering van het systeem kunnen consultaties beter aan hun doel beantwoorden.

Download:Volledig advies (135 kB)

Voortzetting op de huidige voet van het systeem van industriële sectorconsultaties tussen de industrielanden enerzijds en de ontwikkelingslanden anderzijds is naar het oordeel van de commissie weinig zinvol. De ervaringen tot nu toe zijn tamelijk negatief. Alleen als het systeem op een nieuwe leest wordt geschoeid zijn er perspectieven. De commissie doet een aantal aanbevelingen. Een van de tekortkomingen van het huidige systeem is de onvoldoende vertegenwoordiging van de vakbeweging.