Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Nota voorziening strategisch arbeidsmarktonderzoek

Nota voorziening strategisch arbeidsmarktonderzoek

Adviesnr. 1983/03 - 1 januari 1983

Het advies over voortzetting van het 'Nationaal programma Arbeidsmarktonderzoek', over de organisatie, vormgeving en de inhoudelijke aspecten.

Download:Volledig advies (1238 kB)

De raad is het met de minister van Onderwijs en Wetenschappen (O&W) eens dat er een voorziening voor strategisch arbeidsmarktonderzoek moet komen in de plaats van het Nationaal Programma Arbeidsmarktonderzoek, dat kort geleden is afgelopen. De raad stelt in de nota op een aantal belangrijke onderdelen aanpassingen voor van het ministeriële standpunt.