Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies onderwijsemancipatiebeleid meisjes en vrouwen

Advies onderwijsemancipatiebeleid meisjes en vrouwen

Adviesnr. 1983/02 - 21 januari 1983

Aandacht voor de arbeidsmarktpositie en de opleidingspositie. Hierbij is onderwijs een belangrijk facet. Verder het belang van educatie voor emancipatie.

Download:Volledig advies (530 kB)

De raad sluit zich aan bij de doelstellingen die worden genoemd in de 'Schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (16.006).
Enkele conclusies:
- meisjes kiezen vaak scholen tot beperktere entree op de arbeidsmarkt;
- de eerste fase van het voortgezet onderwijs moet ook vakken bieden, waarin techniek, ambacht en huishouden aan de orde komen;
- 'emancipatorische activiteiten' moeten een verplicht onderdeel uitmaken van schoolwerkplannen en jaarlijkse onderwijsverslagen;
- informatieuitwisseling onderwijs, bedrijfsleven;
- specifieke herintredingscursussen voor vrouwen.