Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Rapport internationale coördinatie van beleid

Rapport internationale coördinatie van beleid

Adviesnr. 1983/14: 1 juni 1983 (Commissie Economische Deskundigen)

Aandacht voor internationale coördinatie van beleid voor duurzaam herstel van de wereldeconomie en de afzonderlijke economieën en de globale inhoud hiervan.

Download:Volledig rapport (751 kB)

Er is internationale coördinatie nodig ten aanzien van het beleid op het gebied van:

  • vermindering van de energie afhankelijkheid, met name van OPEC-olie;
  • ondersteuning van de groei van de ontwikkelingslanden;
  • gelijke ontwikkeling van prijzen en lonen en van evenwichtige overheidsbegrotingen;
  • zoveel mogelijk stabiliseren van de verhouding tussen de wisselkoersen;
  • versterking van de economische structuur, zonder protectionisme.

Wat betreft het schuldenvraagstuk van de ontwikkelingslanden is voortzetting van de hulp van de rijke landen noodzakelijk, te betalen door de groei van de particuliere consumptie in de rijke landen, te laten achterblijven bij de groei van de produktie.
De ontwikkelingslanden moeten hun economie aanpassen zodat rente en aflossing kunnen worden betaald.
Het rapport benadrukt de sterke verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid van met name de OESO-landen.