Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Adviezen over vervallen recht RWW-uitkering schoolverlaters van 16 en 17 jaar, over afschaffen recht WWV-uitkering werkloze werknemers beneden 23 jaar

Adviezen over vervallen recht RWW-uitkering schoolverlaters van 16 en 17 jaar, over afschaffen recht WWV-uitkering werkloze werknemers beneden 23 jaar

Adviesnr. 1982/26 - 19 november 1982

Over beperking van het uitkeringsniveau voor jeugdige werklozen en het vervallen van het recht op een rww-uitkering voor schoolverlaters.

Download:Volledig advies (1418 kB)

In de plaats van de RWW-uitkering zou volgens de Staatssecretaris een recht op kinderbijslag voor ouders moeten komen.
De raad denkt daar verdeeld over. Een deel van de raad acht zo'n voorstel prematuur daar er toch al advies inzake integratie van de werkloosheidsregelingen in voorbereiding is.
Een ander deel van de raad acht zo'n maatregel, gezien de grote financiële en economische problemen, onafwendbaar. Het gaat hier overigens om circa 19% van de afhankelijke beroepsbevolking, die ingeval van werkloosheid, na het verstrijken van de WW-termijn een beroep zou moeten doen op bijstand door de gemeenten, waarbij de RWW dan 0 tot 100% van de thans geldende WWV-uitkering zou bedragen, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.