Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies vereenvoudiging grensformaliteiten

Advies vereenvoudiging grensformaliteiten

Adviesnr. 1982/24 - 19 november 1982

Het advies gaat over vereenvoudiging van formaliteiten en controles bij het vervoer van goederen tussen de lidstaten.

Download:Volledig advies (1031 kB)

De commissie bepleit aanvaarding van het in de ontwerprichtlijn gestelde vanwege het bereiken van de doelstelling van vrij verkeer van goederen conform de bedoelingen van het Verdrag van Rome.
Helaas is de betekenis van de ontwerprichtlijn beperkt (eigenlijk alleen wegverkeer). Een besparing van 1 miljard gulden per jaar binnen de EG lijkt haalbaar als gevolg van verminderde wachttijden aan de grenzen.