Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1983-1986

Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1983-1986

Adviesnr. 1982/20 - 17 december 1982

Het oordeel wordt gevraagd over de wisselwerking tussen collectieve- en marktsector en de rol van de inkomensontwikkeling daarbij en bevordering van werkgelegenheid en herverdeling van arbeid.

Download:Volledig advies (2029 kB)

Schets van nationale economie en internationale ontwikkelingen.
Verder de situatie en het beleid van de EG en industrielanden, wisselwerking, financieringstekort.
Aandacht voor werkgelegenheidsbevordering door herstel van de marktsector en aandacht aan beheersing van de collectieve uitgaven. De zwaarte van de problemen blijkt uit een basisprojectie 'bij ongewijzigd beleid'. Vervolgens worden drie mogelijkheden verder doorgerekend. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het economisch structuurbeleid.
Ten slotte een aantal oriëntatiepunten voor een gezamenlijke aanpak.