Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Ombuiging in de sociale zekerheid 1983, over beperking overlijdensuitkering ingevolge de AOW, over verdeling WAO-premie tussen werkgever en werknemer per 1 januari 1983

Adviezen over ombuiging in de sociale zekerheid 1983, over beperking overlijdensuitkering ingevolge de AOW, over verdeling WAO-premie tussen werkgever en werknemer per 1 januari 1983

Adviesnr. 1982/27 - 17 december 1982

Brief aan de minister over ombuiging van de sociale zekerheid.

Download:Volledig advies (733 kB)

Het advies gaat over:
 - Bevriezing van de sociale uitkeringen en het minimuloon,
- Kinderbijslagbedragen,
- Vermindering doorbetaling gehuwdenpensioen AOW,
- Maatregelen in de kinderbijslagsfeer,
- Minimumdaglonen,
- Beperking samenloop uitkering WAO en (WSW) loon,
- Afschaffing arbeidsongeschiktheidsaftrek,
- Afschaffing WAM-toeslagen en maatregelen in de premiesfeer.