Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies inzake minimumvakantiebijslag

Advies inzake minimumvakantiebijslag

Adviesnr. 1982/25 - 17 december 1982

Het advies stelt de volgende onderwerpen aan de orde:
- Wat is de wenselijkheid van een verhoging,
- Wat is de wenselijkheid van de invoering van een vloer in de bijslag en eventuele periodieke aanpassing.
- Verder de wenselijkheid van een verlaging van het plafond van een bijslag.

Download:Volledig advies (563 kB)

Op grond van artikel 15 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet de minister elke 3 jaar advies van de SER inwinnen over de hoogte van de wettelijke minimumvakantiebijslag (nu 7½%).
Hiervoor is nu geen aanleiding. Sinds 1 januari 1980 hebben zich in de cao's op dit punt geen veranderingen voorgedaan, aldus de raad.
Een deel van de raad acht grotere vrijheid gewenst om bij cao's of individuele arbeidsovereenkomst af te wijken van de wettelijke regeling. De raad vindt invoering van een vloer thans niet opportuun. Het bestaande plafond 3x minimumloon blijft.