Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies beroepsmogelijkheden WOR

Advies beroepsmogelijkheden WOR

Adviesnr. 1982/23 - 17 december 1982

De raad zal de problematiek van de ondoorzichtigheid van betrokken instanties laten onderzoeken op mogelijke vereenvoudiging en betere onderlinge afstemming.

Download:Volledig advies (1229 kB)

De WOR noemt drie organen die bevoegd zijn bij bepaalde, in de wet omschreven, aangelegenheden bindende administratieve beslissingen te nemen:
- De bedrijfscommissies,
- De SER
- En de minister van SZW.

Het onderhavige advies staat in verband met het wetsontwerp van 22 juni 1981 (16.945) tot wijziging van de Wet op de administratieve rechtspraak overheidsbeslissingen (Wet AROB), waarbij ondermeer wordt voorgesteld, een nieuwe zogenoemde 'negatieve lijst' als bedoeld in artikel 6 van die wet.