Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies wijziging Vestigingswet bedrijven 1954

Advies wijziging Vestigingswet bedrijven 1954

Adviesnr. 1982/19 - 19 november 1982

De adviesaanvraag richt zich tegen beunhazerij en klusjesmannen.
Dit door door:
a. handelingen die niet een strikt bedrijfsmatig karakter hebben onder de werking van de Vestigingswet te brengen en door:
b. invoering van het recht aan ondernemingsorganisaties om op eigen naam een rechterlijke actie te ondernemen tegen bedrijven die in strijd met de Vestigingswet handelen.

Download:Volledig advies (1873 kB)

De raad is het ermee eens dat voor effectieve bestrijding van illegale bedrijfsvoering een eenvoudiger bewijsvoering nodig is, bijvoorbeeld, gegrond op het aandacht trekken van neringdoenden via etalages, uithangborden of advertenties en door handelsnaam op briefpapier. Dit geeft vermoeden, aangetoond moet nu nog worden dat daadwerkelijk een prestatie wordt geleverd. Tweede mogelijkheid is om het publiekelijk aanbieden gelijk te stellen aan uitvoeren van werk, aanvullend bewijs is niet nodig.

De raad ondersteunt het voorstel om de reikwijdte van de Vestigingswet bedrijven 1954 met deze gelijkstelling te vergroten. Een deel van de raad bepleit instelling van een criterium op grond waarvan ideëel getinte klusjesmannen kunnen voortbestaan, los van de Vestigingswet.