Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies specifieke maatregelen kinderbijslagsfeer per 1 januari 1983

Advies specifieke maatregelen kinderbijslagsfeer per 1 januari 1983

Adviesnr. 1982/18 - 19 november 1982

Advies over de hoogte, de onderlinge verhoudingen en de indexering van de kinderbijslag.
Verder de doelstellingen en uitgangspunten, het kostenbegrip en de differentiatie en het al dan niet handhaven van bijslag voor bepaalde groepen kinderen.

Download:Volledig advies (2153 kB)

De minister van SZW wil per 1 januari 1983:
- de hoogte van de kinderbijslag beperken voor in het buitenland verblijvende kinderen;
- het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen afschaffen.

Voorts blijkt uit een adviesaanvraag aan de Sociale Verzekeringsraad (SVR) dat de minister zekere onderhoudscriteria wil wijzigen. Totale ombuiging geschat op 185 mln gulden. Ten aanzien van in het buitenland wonende kinderen is de raad verdeeld: een deel vindt het voorstel aanvaardbaar mits met betrokken landen overleg wordt gepleegd (en niet strijdig met EG-richtlijnen).
Wat betreft de huishoudkinderen, pleit de raad voor afschaffing van dit wat oneigenlijke element in de Kinderbijslagwet.