Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Rapport energiekosten Nederlandse industrie

Rapport energiekosten Nederlandse industrie

Adviesnr. 1982/17 - 17 september 1982

Uitvoerige analytische bespreking vanwege de complexiteit van de materie. Verder is het belangrijk de veelheid aan informatie verder te verspreiden.

Download:Volledig rapport (1957 kB)

De raad is zeer bezorgd over de elektriciteitskosten voor het bedrijfsleven.
Vooral de grootverbruikers worden met relatief hoge prijzen geconfronteerd. Deze situatie kan niet op korte termijn worden gewijzigd en is een bedreiging voor de concurrentieverhoudingen van bedrijven waar elektriciteit een belangrijk bestanddeel van de kosten vormt. Om arbeidsplaatsen te behouden is het gewenst overbruggingsfaciliteiten in het leven te roepen, zoals gereduceerde tarieven.