Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Rapport werkgelegenheidseffecten micro-electronica (met commentaar)

Rapport werkgelegenheidseffecten micro-electronica (met commentaar)

Adviesnr. 1982/14 - 8 september 1982

Aandacht voor de gevolgen van invoering en de gevolgen van verdere introductie van ‘chips’ op de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsverhoudingen.

Download:Volledig rapport (2471 kB)

De raad tracht via de DELPHI-methode een beeld te vormen van de sociaal-economische gevolgen van de voortgaande introductie van micro-electronica in de Nederlandse economie. Dit onderzoek duidt erop dat per 1990 zo'n 90.000 arbeidsplaatsen aan de chips ten offer zouden zijn gevallen, een betrekkelijke conclusie, aldus de raad.
Als bijlagen: adviesaanvraag, vragenlijst DELPHI, 1e en 2e ronde. Standaardafwijkingen bij de gemiddelde subjectieve waarschijnlijkheden.