Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies beperking overwerk

Advies beperking overwerk

Adviesnr. 1982/16 - 17 september 1982

Advies over de wijziging van de Arbeidswet om te komen tot een gemiddelde vijfdaagse werkweek.
Aandacht voor doelstellingen, arbeidsduurregelingen en effecten op overwerk. En de vraag of dit ook moet gelden voor stuwadoorsarbeid.

Download:Volledig advies (1716 kB)

De raad onderschrijft de wenselijkheid van een beperking van (structureel) overwerk.
Dit leidt tot betere arbeidsbescherming en tot betere verdeling van de arbeid. De raad is echter verdeeld over de vraag of dit door wijziging van de Arbeidswet 1919 moet worden bereikt, waarbij een gemiddelde vijfdaagse werkweek wordt vastgesteld.