Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies structurele verhoging premie-inkomensgrens volksverzekeringen

Advies structurele verhoging premie-inkomensgrens volksverzekeringen

Adviesnr. 1982/15 - 17 september 1982

Advies over het voornemen om die grens structureel te verhogen ter realisering van beoogde koopkrachtontwikkeling.

Download:Volledig advies (1865 kB)

Het kabinet heeft bij de tijdelijke verhoging van de premie-inkomensgrens voor de volksverzekeringen met 7.000 gulden per 1 januari 1982, een door de wetgever niet bedoeld gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden. Deze verhoging was namelijk alleen bedoeld om de koopkrachtontwikkeling voor de verschillende inkomensgroepen te beïnvloeden. Het financieringsstelsel van de sociale verzekering mag niet worden gebruikt om uitsluitend buiten de sociale verzekering vallende doeleinden, zoals inkomenspolitieke of budgettaire te verwezenlijken.
De raad is verdeeld over de vraag of de premie-inkomensgrens per 1983 blijvend met 7.000 gulden moet worden verhoogd.