Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies Betaald Educatief Verlof

Advies Betaald Educatief Verlof

Adviesnr. 1982/13 - 15 juli 1982

Nadere uitwerking van eerder geformuleerde uitgangspunten en financiering. Verder de actualiteit van verlof in de huidige sociaal-economische situatie.

Download:Volledig advies (2370 kB)

Aandacht voor uitgangspunten als leerrecht, permanente educatie en fasering. Eén en ander is te financieren uit de algemene middelen. De commissie is verdeeld over de vraag of de sociaal- economisch situatie invoering van betaald educatief verlof (BEV) toelaat. Werknemers- en onafhankelijke leden pleiten voor bescheiden invoering, werkgeversleden stellen dat dit een te zwaar beslag zal leggen op de collectieve voorzieningen.