Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies ouderen ongehuwd werkenden

Advies ouderen ongehuwd werkenden

Adviesnr. 1982/12 - 20 augustus 1982

De raad wordt gevraagd vanuit zijn sociaal-politieke visie te adviseren over de vraag of het treffen van een maatregel ten behoeve van oudere ongehuwden gewenst is, en vervolgens over de inhoud en de vorm van een dergelijke maatregel.

Download:Volledig advies (1482 kB)

Men moet aan vijf criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de financiële gevolgen van 2 uur korter werken per dag, c.q. inschakeling van een taakverlichter in de huishouding. Op deze manier wordt zo veel mogelijk voorkomen dat oudere ongehuwden met een laag inkomen om gezondheidsredenen uit het arbeidsproces vallen. Eén en ander is het gevolg van de motie-Van Leeuwen cs, 13 943, nr. 22, Emancipatie van de vrouw.
Het advies belicht de voorgeschiedenis van vervroegde pensionering van ongehuwde vrouwen en gaat in op onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS), vakbonden, interdepartementale werkgroep en de Emancipatiecommissie.