Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies voortgezet basisonderwijs

Advies voortgezet basisonderwijs

Adviesnr. 1982/11 - 25 juni 1982

De Sociaal-Economische Raad is gevraagd een algemeen, niet beperkt tot bepaalde aspecten, advies te geven. Er wordt gekeken vanuit sociaal-economische invalshoek. Algemene beschouwingen over de nota ‘Verder na de basisschool’ en aandacht op hoofdlijnen voor het voortgezet onderwijs.

Download:Volledig advies (2452 kB)

De Raad memoreert nogmaals zijn betrokkenheid maar is hier en daar echter verdeeld ten aanzien van het voorgestelde beleid (bijvoorbeeld cursusduur). Tenslotte toont de Raad bezorgdheid voor het kostenaspect. Deze nota geeft nauwelijks inzicht in de financiële consequenties.