Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies EG-beleid

Advies EG-beleid

Adviesnr. 1982/07 - 28 mei 1982

Onderzoek naar het communautair beleid. Het doel is te voorkomen dat er onaanvaardbare situaties ontstaan.

Download:Volledig advies (2952 kB)

Aandacht voor de versterking van de interne markt, innovatie, ontwikkeling EMS, financiën, landbouwpolitiek, het Europees regionaal fonds en energie.