Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Adviezen inzake ombuigingen op het terrein van de sociale verzekeringen per juli 1982, inzake verdeling premie WAO tussen werkgever en werknemer per 1 juli 1982 en inzake premieverdeling Werkloosheidswet.

Adviezen inzake ombuigingen op het terrein van de sociale verzekeringen per juli 1982, inzake verdeling premie WAO tussen werkgever en werknemer per 1 juli 1982 en inzake premieverdeling Werkloosheidswet.

Adviesnr. 1982/10 - 18 juni 1982

De raad stelt voorop dat hij zo laat van de voorgenomen maatregelen in kennis is gesteld, dat het hem moeilijk, zo niet onmogelijk is om zijn in de wet neergelegde adviserende taak naar behoren te vervullen.

Download:Volledig advies (1548 kB)

Een deel van de raad meent bovendien, dat hier het begin zichtbaar wordt van een wijziging van het stelsel van sociale zekerheid, leidend tot een glijdende schaal van uitkeringen (vanaf het modale loon).
Over het verschuiven van lasten van WAO en WWV naar de ondernemers en het bevriezen en verlagen van de kinderbijslag heeft de raad andere ideeën. Slechts zes kroonleden staan achter de voorgestelde maatregelen: eerst ombuigen. Zij zien géén inbreuk op de structuur van het stelsel.