Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Interim-advies provinciale overlegstructuur

Interim-advies provinciale overlegstructuur

Adviesnr. 1982/09 - 18 juni 1982

Er moet een adviesorgaan komen op sociaal-economisch terrein voor het beleid en het functioneren als consultatie-forum. De vraag is of bestaande organen toereikend zijn of dat er een nieuwe moet komen.

Download:Volledig advies (1465 kB)

De raad onderschrijft de behoefte aan een overleg- c.q. adviesorgaan voor het door de provinciale overheid te voeren sociaal-economisch beleid en tot sanering en integratie van bestaande organen.
Over karakter, taak, samenstelling en werkwijze lopen de meningen uiteen, deels bij gebrek aan praktische ervaring. Een tijdelijke regeling wordt voorgesteld, in eerste instantie bestaande uit het systematisch inwinnen van informatie door een subgroep van de raad: de Commissie Provinciale Overlegstructuur, die na 2 à 3 jaar het eindadvies zal voorbereiden.