Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies Voorontwerp wet gelijke behandeling

Advies Voorontwerp wet gelijke behandeling

Adviesnr. 1982/04 - 16 april 1982

Advies gaat in op de voorgeschiedenis en de verschillen tussen bestaande wetten en het voorontwerp. Algemene beschouwingen over uitgangspunten, reikwijdte en systematiek van het voorontwerp en de inhoud.
Tenslotte artikelsgewijze opmerkingen en samenvatting.

Download:Volledig advies (2264 kB)

De raad kan aan het voorontwerp geen touw vastknopen, er ontbreekt zelfs een inleidend hoofdstuk met relevante begripsbepalingen. De raad acht nadere toetsing van het voorontwerp op juridische consistentie en maatschappelijke consequenties noodzakelijk.
Zoals het er nu ligt doet het de rechtszekerheid eerder af- dan toenemen.