Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies plaats en toekomst Nederlandse industrie

Advies plaats en toekomst Nederlandse industrie

Adviesnr. 1982/02 - 19 februari 1982

De raad behandelt vijf vragen die de minister stelt naar aanleiding van het WRR-rapport 'Plaats en Toekomst van de Nederlandse Industrie':
1. analyse van werkloosheid,
2. noodzaak beleidsaanpassingen,
3. beïnvloeding sectorstructuur,
4. institutioneel kader en
5. instelling commissie voor industrie.

Download:Volledig advies (1714 kB)

Aandacht voor herstel marktsector, macro-economisch beleid en gericht structuurbeleid. Een benadering via de sectoren moet worden afgewezen. En inhoud en instrumenten van gericht structuurbeleid. Verder de institutionele vormgeving.