Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies overheidsaanschaffingsbeleid en innovatie

Advies overheidsaanschaffingsbeleid en innovatie

Adviesnr. 1982/05 - 16 april 1982

Concentratie op de materiële kant van het beleid en met name de technologische innovatie. Verder aandacht voor sociale- en besluitvormingsaspecten en de wisselwerking tussen die aspecten en technologische innovatie.

Download:Volledig advies (1662 kB)

De nota geeft een goed overzicht van mogelijkheden en beperkingen van het aanschaffingenbeleid van de overheid, aldus de Commissie Innovatie. Bundeling van één en ander is nodig, naar de mening van de raad wordt echter niet duidelijk genoeg aangegeven wat de taken en bevoegdheden van het in te stellen coördinatiebureau zijn.
Verder besteedt het advies aandacht aan de rol van de lagere overheid en aan die van kleine en middelgrote ondernemingen (volgens de VS en Japan).