Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies cadeau-acties

Advies cadeau-acties

Adviesnr. 1982/08 - 18 juni 1982

Moet de bestaande regeling die alleen betrekking heeft op het als geschenk aanbieden van goederen bij aankoop van goederen, worden uitgebreid tot cadeau-acties bij dienstverlening en aanbieding van diensten.

Download:Volledig advies (1877 kB)

De raad gaat ervan uit dat alleen die acties moeten worden verboden die in strijd zijn met een ordelijk economisch verkeer en die kunnen leiden tot versluiering van de prijs van aangeboden goederen of diensten. Een deel van de raad is van mening dat er in de praktijk geen sprake is van onordelijk gedrag, althans niet in die mate dat de bestaande regeling moet worden uitgebreid.