Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Arbeidsmarktverkenning 1982

Arbeidsmarktverkenning 1982

Adviesnr. 1982/06 - 14 april 1982

Beschrijving en analyse van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Met verwachtingen voor de toekomst. Het doel is een afgerond beeld te bieden van de huidige en verwachte stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (1467 kB)

De raad analyseert achtereenvolgens de door nieuwe ondernemingen gecreëerde werkgelegenheid, het effect van de vut en deeltijdarbeid en constateert tenslotte dat het regionale beleid ter stimulering van de investeringen, de investeringspremieregeling (IPR), gestaag minder wordt. Een deel van de raad pleit primair voor bevordering van het rendementsherstel in het bedrijfsleven, een ander deel verwacht meer van een gericht structuurbeleid en van herverdeling van de arbeid via onder meer arbeidstijdverkorting.