Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies interregionale luchtdiensten

Advies interregionale luchtdiensten

Adviesnr. 1981/17 - 27 november 1981

Een hoog ontwikkeld modern vervoerssysteem met goed functionerend luchtvervoer is een voorwaarde voor de verwezenlijking van de integratie van de EG.
Er heeft tot nog toe weinig gemeenschappelijke actie plaatsgevonden. Hoe zijn de ontwikkelingen inzake het gemeenschappelijke luchtvaartbeleid?

Download:Volledig advies (984 kB)

De commissie Vervoersvraagstukken is van oordeel dat liberalisering van het interregionale luchtverkeer een bijdrage kan leveren aan de regionale ontwikkeling van de Gemeenschap.
Bovendien zal een aanzienlijke besparing van het energiegebruik optreden. Eén en ander vereist een versoepeling van vergunningenprocedures voor vluchten tussen secundaire luchthavens.