Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Nota regionale arbeidsmarktpositie van vrouwen

Nota regionale arbeidsmarktpositie van vrouwen

Adviesnr. 1981/16 - 25 november 1981

Door het hele land ligt het percentage werkloze vrouwen hoger dan dat voor mannen.
Bovendien zal overal wel veel verborgen werkloosheid onder vrouwen zijn. Er zijn regionale verschillen in werkgelegenheid wegens al of niet aanwezig zijn van vervoer, kinderopvang en onderwijsmogelijkheden.

Download:Volledige nota (2614 kB)

De Raad voor de Arbeidsmarkt concludeert dat oplossingen moeten worden gevonden voor:
- Stimuleren van werkgelegenheid voor vrouwen;
- Rechtvaardige verdeling van de werkgelegenheid onder mannen en vrouwen, alsmede spreiding van de werkgelegenheid;
- Het verbeteren en veranderen van beroepsaanduidingen voor vrouwen;
- Meer/betere voorzieningen om gezins- en beroepsactiviteiten te kunnen combineren.

Als bijlage per provincie opgestelde rapporten over de positie van de vrouw.