Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Economische groei in de jaren tachtig

Economische groei in de jaren tachtig

Adviesnr. 1981/15: 1 oktober 1981 (Commissie Economische Deskundigen)

Het economisch beeld wordt bepaald door:

  • het ontbreken van sterke impulsen in de internationale handel; 
  • sterke prijsstijging van energie- en andere grondstoffen; 
  • concurrentie van de nieuwe geïndustrialiseerde landen; 
  • lager tempo van technische ontwikkeling; 
  • onbevredigende werking van arbeidsmarkt en loonmechanisme; 
  • toenemend aantal inactieven.

Download:Volledig rapport (1944 kB)

De CED wenst nastreven van economische groei (in enge zin) door het bevorderen van investeringen.
De bestaande problemen manifesteren zich onder meer door een te lage investeringsquote, wat het gevolg is van een te geringe winstvoet. De overheid dient één en ander te stimuleren.
De CED acht dit minder riskant voor de werkgelegenheid dan alleen de reductie van het financieringstekort van de collectieve sector voor ogen te houden. Om de concurrentiepositie van het land te handhaven moet de drang tot appreciatie van de gulden worden weerstaan (daags na dit rapport werd de gulden toch opgewaardeerd).
De CED vindt het tenslotte tijd om prioriteiten te stellen en die met kracht en doelgericht na te streven.