Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies inzake het klachtrecht van individuele werknemers

Advies inzake het klachtrecht van individuele werknemers

Adviesnr. 1981/14 - 16 oktober 1981

Analyse van de problematiek.
Gedetailleerde uiteenzetting van een aantal concrete voorstellen en suggesties voor de inhoud van een wettelijke regeling.

Download:Volledig advies (728 kB)

De raad is voorstander van een wettelijke regeling van klachtrecht plus (voor de werkgevers) antwoordplicht.
Ten aanzien van de uitwerking door bedrijven van een 'klachtenreglement' is de raad verdeeld: een deel wil regelgeving betreffende een aantal in de wet te noemen onderwerpen.