Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies inzake de wenselijkheid van een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon

Advies inzake de wenselijkheid van een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon

Adviesnr. 1981/13 - 16 oktober 1981

Routine adviesaanvraag op grond van artikel 14 achtste lid, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag naar de aanwezigheid van omstandigheden die volgens de raad een bijzondere verhoging van het minimumloon wenselijk maken.

Download:Volledig advies (1528 kB)

Aandacht voor: 
Ontwikkeling van het minimumloon,
Raming van nivelleringstendenties,
Financiële gevolgen en ontwikkeling van het aantal minimumloners.

De minister noemt in zijn aanvraag reeds argumenten tegen zo'n verhoging. De raad is verdeeld in drieën:
- vóór een verhoging van 1½% vanwege achterstand,
- het is nu niet de tijd voor een verhoging,
- men zou eigenlijk het minimumloon moeten kunnen verlagen.