Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies wijziging Wet Assurantiebemiddeling

Advies wijziging Wet Assurantiebemiddeling

Adviesnr. 1981/11 - 21 augustus 1981

Aanpassing met het oog op een betere bescherming van de verzekeringnemer.
Er worden een aantal concrete vraagstellingen geformuleerd, voorzien van een uitvoerige toelichting.

Download:Volledig advies (1481 kB)

Antwoorden op de volgende vragen:
1. moet het Register D afgeschaft?
2. moeten de deskundigheidseisen voor de inschrijving in de verschillende registers worden verhoogd?
3. moeten er speciale deskundigheidseisen ingesteld ten aanzien van het beleggingsdeel van fractieverzekeringen?
4. moeten de huidige uitzonderingspositie van loondienstagenten worden opgeheven?
5. moet de positie van een assurantietussenpersoon die slechts als tipgever optreedt veranderd?
6. moet er ook voor verzekeringsovereenkomsten een afkoelingsperiode worden ingesteld, voor zover daaraan behoefte bestaat in verband met de in de praktijk veelal reeds benodigde termijn, alvorens een verzekeringsovereenkomst definitief wordt?
Is een colportageverbod in zijn algemeenheid dan wel voor bepaalde vormen van verzekering gewenst? (Een deel van de raad is voorstander van zo'n colportageverbod.)
7. Is het gewenst om doorhaling in de registers eveneens mogelijk te maken als de betreffende tussenpersoon duidelijk in strijd handelt met het belang van verzekeringsnemers?

Ten slotte brengt de raad enige aanvullende opmerkingen naar voren en vestigt hij de aandacht op een overgangsregeling.