Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Nota aanvullende werkgelegenheid

Nota aanvullende werkgelegenheid

Adviesnr. 1981/08 - 8 april 1981

Het is dringend gewenst dat op korte termijn een programma van aanvullende werken wordt opgesteld om deze conjuncturele inzinking te bestrijden en om verlies van vakmanschap en kennis in de bouwnijverheid te voorkomen.
Dit laatste vereist opvang van schoolverlaters.

Download:Volledig advies (859 kB)

Er moeten speciale voorzieningen worden getroffen voor vakopleiding en schoolverlaters. Verder moet gesubsidieerde woningbouw bevorderd worden.