Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Arbeidsmarktverkenning 1981

Arbeidsmarktverkenning 1981

Adviesnr. 1981/05 - 11 maart 1981

De verkenning geeft een beschrijving en analyse van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de vraag en aanbod van werk, werkloosheid en aansluiting tussen vraag en aanbod.
Met beleidsgericht commentaar en aanbevelingen.

Download:Volledig advies (1763 kB)

De commissie gaat in op soorten werkloosheid en deeltijdarbeid.
Een groot aantal tabellen ondersteunt de analyses en beleidsvoorstellen. Verder aandacht voor:
- De ontwikkeling van de werkgelegenheid,
- De bevolking en de beroepsbevolking,
- De werkloosheid en het arbeidsmarktbeleid.
- En in het kader van de aansluiting tussen vraag en aanbod wordt de relatie besproken tussen de beloningsverhoudingen en de arbeidsmarkt.