Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies inzake sociaal beleid in de onderneming

Advies inzake sociaal beleid in de onderneming

Adviesnr. 1981/04 - 20 maart 1981

Welke taak heeft de overheid bij de wijze waarop sociaal beleid inhoud en gestalte moet worden gegeven?

Download:Volledig advies (1143 kB)

Aandacht voor: 
- Plaats en inhoud van het sociaal beleid in de onderneming,
- Algemene opmerkingen,
- Enkele visies over de onderneming en haar doelstellingen,
- De plaats van het sociaal beleid in de onderneming.

Historische schets van de rol van de overheid. Van 1870 tot nu. Korte karakterisering van het huidige overheidsbeleid. Opvattingen van de raad van de overheid.