Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies Europese zuivelproblematiek

Advies Europese zuivelproblematiek

Adviesnr. 1981/03 - 27 februari 1981

Bijdrage ter beantwoording van de vraag hoe de problemen in de zuivelsector het beste zouden kunnen worden aangepakt.

Download:Volledig advies (1328 kB)

De commissie bepleit:
Afschaffing van rentesubsidies op modernisering in de zuivelsector;
Zoeken naar betere kwaliteit van bedrijfs-, levens- en werkomstandigheden zonder daaraan gepaard gaande produktievergroting; Inkomensondersteunende maatregelen voor zwakke bedrijven (werkgelegenheid).
Onder voorwaarde dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid de doelstelling van produktiebeheersing en limitering van de budgettaire lasten, werkelijk realiseert.

Over een eventueel quoteringssysteem is de commissie verdeeld.